Rozpoczęliśmy rok formacyjny 2019/2020 Ruchu Światło-Życie.

Podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach tegoroczni animatorzy otrzymali błogosławieństwo moderatora rejonowego Ruchu Światło Życie, księdza Mariusza Koziny, oraz zapaloną świecę – znak posłania i służby. Tegoroczny temat „Wolni i Wyzwalający” nawiązuje do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zainicjowanej 40 lat temu przez czcigodnego sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.
Monika i Arek Pytka
Foto: Adam Czarnota i Krzysztof Motyczyński