Domowy Kościół w Turce „uczcił” zakończenie wakacji wycieczką do „Bobrówki” – ścieżki przyrodniczej, co jeszcze bardziej zintegrowało całą wspólnotę i tym dzielą się z nami.

Wspólnota Domowego Kościoła w Turce, os. Borek, to bardzo dynamiczna grupa licząca ok. 50 osób (rodzice wraz z dziećmi). Tworzą ją trzy kręgi rodzin pod opieką dwóch moderatorów: ks. Pawła Hodorka i ks. Mariusza Górniaka.

Tradycją tej wspólnoty, oprócz comiesięcznych adoracji oraz dni wspólnotowych, są liczne wyjazdy mające charakter religijno-turystyczny.

W pierwszy dzień września postanowiliśmy uczcić zakończenie wakacji wycieczką do „Bobrówki” – ścieżki przyrodniczej o dużych walorach estetycznych.

Udział w tym wydarzeniu zasilił dawką pozytywnej energii. Był czas na rozmowy, wspólny posiłek oraz śpiew.

Dla mojej rodziny to ważne świadectwo bycia we wspólnocie ludzi o wartościach chrześcijańskich.  Bez nachalnego dydaktyzmu, w radości wspólnego działania, dzieci budują swój obraz świata, w którym przyznawanie się do wiary jest naturalne.

Za wspólny czas, za przyjaciół i wspierających znajomych – Chwała Panu!

Joanna i Piotr Wójtowicz