„Chrześcijanina, który nie świadczy trudno w ogóle nazwać chrześcijaninem.”
ks. Franciszek Blachnicki

Już w najbliższy czwartek (18.11.2021 r.) kolejne spotkanie diakonii ewangelizacji!
Zapraszamy na nie młodzież, studentów, dorosłych, małżeństwa i wszystkich, którzy chcieliby polepszyć swój „ewangelizacyjny warsztat” i włączyć się w głoszenie światu Dobrej Nowiny o zbawianiu!

Przyjdź i sprawdź, może ta diakonia jest miejscem właśnie dla CIEBIE!

W najbliższym czasie będziemy podejmować się wielu inicjatyw i projektów na polu ewangelizacji. Czeka nas również większe zadanie, do którego realizacji będziemy potrzebować pomocy z zewnątrz, ale o tym już niedługo…

Odnów w sobie ducha prawdziwego świadka i pomóż innym poznawać piękno Ewangelii!

Na koniec mała prośba od nas: jeśli możecie, to przekażcie tą informację swoim bliskim, przyjaciołom, osobom ze wspólnoty, grupy, czy kręgu. Niech informacyjny łańcuch ogarnie możliwie wszystkich – dajmy Duchowi Świętemu pole do działania!