Piosenka i znak roku OŻK 2022/2023

Znak i piosenka roku to dwa ważne symbole roku formacyjnego. Znak roku widnieje na wydawanych materiałach związanych z tematyką roku, jest prezentowany na oazowych świecach, towarzyszy oazowiczom nie tylko w czasie wakacyjnych rekolekcji.

Znak roku

Tegoroczny znak roku został wyłoniony w ramach konkursu oraz głosowania internetowego. Konkurs na znak roku został ogłoszony w listopadzie 2021 roku i składał się z dwóch etapów. Spośród prawie 30 propozycji zostały wytypowane trzy, które zostały poddane głosowaniu w internecie.

W wyniku głosowania został wyłoniony znak roku 2022.

Autorką znaku roku jest Julia Czechowska z archidiecezji katowickiej, która w swoim zgłoszeniu konkursowym w taki sposób opisała swoją propozycję:

„Życie w świetle – formuła wolności” pierwsze słowa napisane grubą czcionką sprawiły, że już w głowie miałam koncepcję na znak roku. W przytoczonym fragmencie tekstu i modlitwy ks. Franciszka Blachnickiego było wiele cennych treści, które chciałam zawrzeć w znaku. „Słowa „Życie w świetle” wyrażają (…) niesłychanie dziś aktualny i potrzebny program wyzwolenia człowieka.” Stąd też na znaku pojawił się człowiek z wyciągniętymi rękami ku górze w geście uwielbienia. Rozerwane kajdany symbolizują zwycięstwo nad ciemnością – grzechem. „Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 21). Nasze fos i zoe przenikają przez niego. To znaczy, że światło wprowadza w życie i dzięki temu może być wolny i szczęśliwy. „Niewola polega na braku światła” pisze ks. Blachnicki, ale naszym wzorem ma być właśnie ten człowiek, który przezwyciężył ciemność i żyje w pięknym blasku z Chrystusem, który daje życie. Gdybym rzeczywiście miała w dwóch zdaniach streścić symbolikę znaku, mogłabym śmiało zacytować słowa ks. Franciszka: „Greckie słowo Fos (pionowo) Zoe (poziomo) oznaczają Światło-Życie. Splecenie tych dwóch słów w formie krzyża wyraża zasadę nierozdzielności – życie nie może być poza światłem, obok niego, życie jakby poddaje się światłu stanowiącemu pion. Z tej jedności światła i życia wyrasta dynamika, która rozrywa kajdany zniewolenia człowieka.”

Piosenka roku

Decyzją Centralnej Oazy Jedności na piosenkę roku formacyjnego 2022/2023 została wybrana kompozycja Elżbiety Maier „O Matko z Częstochowskiego wizerunku” napisana na podstawie modlitwy ks. Franciszka Blachnickiego.