„Chrzest jest naszym włączeniem,
wszczepieniem w śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa,
w przejście Chrystusa przez śmierć do Zmartwychwstania.
Odtąd nasze życie jest włączone w tę dynamikę
przejścia przez śmierć do zmartwychwstania.
Odtąd nasze umieranie, proces nieunikniony dla nas,
posiada inny zupełnie wymiar:
umieramy z Chrystusem i to umieranie rodzi nowe życie,
które nam daje udział w życiu Chrystusa zmartwychwstałego”.
ks. Franciszek Blachnicki

Drodzy Oazowicze!

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. To kolejna okazja by jeszcze głębiej wejść w przeżywanie Paschy naszego Pana i Zbawiciela. To kolejna szansa, by zaczerpnąć ze źródła chrztu świętego. 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam, Waszym rodzinom i bliskim:
Wiary w to, że każdy grzech, cierpienie i ciemność w naszym życiu zostały już pokonane przez Jezusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu;
Nadziei, że każde doświadczenie w naszym życiu przeżywane 
w perspektywie paschalnej może przynieść błogosławione owoce;
Miłości zdolnej do przekraczania siebie i służenia wszędzie tam, gdzie postawi nas Pan. 

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał!

Lublin, Wielkanoc 2022 r.

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

ks. Marek Sawicki
Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej

Renata i Józef Nowakowie
Para diecezjalna
Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej