Szczęść Boże Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej,

Z radością informujemy Was, że w dniu 22 maja 2019 roku, w Lublinie na Sławinku, w Ośrodku Ruchu Światło Życie, odbyły się wybory nowej pary diecezjalnej naszej wspólnoty.

Wybory Pary Diecezjalnej

Za wybory zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Komisję Episkopatu Polski, odpowiadał Ks. Witold Gąciarz – nasz Moderator Diecezjalny DK, w obecności naszego Moderatora Diecezjalnego RŚŻ Ks. Jerzego Krawczyka, oraz naszej Pary Filialnej, Bożeny i Huberta Pietrasów (Filia Lubelska obejmuje diecezje: lubelską, radomską, sandomierską, siedlecką, zamojsko-lubaczowską).

W wyborach zgodnie z Zasadami uczestniczyli czynnie tylko obecni członkowie Kręgu Diecezjalnego DK, tj. pary rejonowe i ustępująca para diecezjalna. Wybory miały miejsce w związku z wygaśnięciem 3 letniej kadencji obecnej pary diecezjalnej, a w związku z brakiem sytuacji nadzwyczajnych, nie było podstaw do przedłużenia kadencji. Na 30 członków Kręgu Diecezjalnego, głosowało 29J, 1-a osoba miała usprawiedliwioną nieobecność.

Podziękowania

Gorąco dziękujemy Bogu Ojcu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za obecność wśród nas Ducha Świętego, który przyszedł ze swoimi darami: jedności, radości, wspólnoty, rady i męstwa.

W czasie specjalnego spotkania naszego Kręgu Diecezjalnego, doświadczyliśmy radości spotkania wspólnoty uczniów Pana, piękna naszej wspólnoty oraz siły wspólnotowej modlitwy.

Szczególnie dziękujemy parom kandydującym: Krysi i Sławkowi Piotrowskim, Ani i Markowi Kopackim oraz Reni i Józkowi Nowakom, które nie zważając na trudy posługi, dały świadectwo miłości do Jezusa i gotowości do służby dla Niego w charyzmacie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

W pierwszym rzędzie od lewej siedzą kandydaci na nową parę diecezjalną: Krystyna i Sławomir Piotrowscy, Anna i Marek Kopaccy, Renata i Józef Nowak.

Dziękujemy naszemu ks. Witkowi – za przeprowadzenie wyborów (trudna procedura), ks. Jerzemu – za prowadzenie naszej modlitwy i obecność, Parze Filialnej – za obecność i wsparcie, Łukaszowi i Pawłowi – za animowanie śpiewu, Erwinowi – za udostępnienie sprzętu foto i ciepłe słowa, Monice Wiatrowskiej – za wykonanie zdjęć i gościnę, naszej diakonii modlitwy – za wsparcie modlitewne (spotkanie Diakonii Modlitwy RŚŻ – przypadkiem – miało miejsce w tym samym czasie i miejscu).

Dzięki łasce Ducha Świętego, wstawiennictwu Niepokalanej Matki Kościoła i Ojca Franciszka – o co gorąco prosiliśmy na modlitwie w naszej kaplicy – wybory przebiegły sprawnie, w poczuciu radości i jedności całego Ruchu.

Spotkanie z Arcybiskupem

W dniu 23 maja 2019, na spotkaniu z naszym Arcybiskupem Stanisławem, wspólnie z Ks. Jerzym, w jedności z Ks. Witkiem, oddaliśmy w ręce Arcybiskupa, protokół z wyników wyborów Kręgu Diecezjalnego DK RŚŻ AL, z prośbą o powołanie nowej Pary Diecezjalnej DK RŚŻ Archidiecezji Lubelskiej i udzielenie jej misji kanonicznej na lata 2019-2022.

Spotkanie z Ks. Arcybiskupem Stanisławem było bardzo radosne, otwarte i ciepłe.

Na pamiątkę tego serdecznego spotkania oraz w związku ze zbliżającym się końcem naszej posługi pary diecezjalnej, otrzymaliśmy od Ks. Arcybiskupa, jego najnowszą książkę wraz z odręczną dedykacją.

Oficjalna decyzja Ks. Arcybiskupa, co do powołania naszej nowej Pary Diecezjalnej, nastąpi wkrótce.

Z Panem Bogiem,
Iwona i Włodek Pytlakowie
Para Diecezjalna Archidiecezji Lubelskiej