Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie DKS, które odbędzie się 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 19.00-20.30 w Centrum Ruchu Światło-Życie:
ul. Skierki 12.

Spotkanie będzie miało 3 części:

Zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby zacząć działać na rzecz lepszego przepływu informacji w naszym Ruchu, szczególnie poprzez pomoc w lepszym funkcjonowaniu naszej strony internetowej, ale nie tylko. Wszelkie pomysły i propozycje poszerzenia naszych działań są mile widziane.

Spotkanie Diakonii nie jest warsztatem z pisania newsów i obsługi strony internetowej – o takich warsztatach poinformujemy w oddzielnym wpisie już wkrótce.

DKS
Diakonia Komunikowania Społecznego

Plan działań DKS na najbliższe 3 lata przedstawiony na spotkaniu Diecezjalnej Diakonii Jedności

Główne zadanie i działanie DKS to utrzymanie i zapewnienie sprawnego działania strony Internetowej Ruchu w naszej dieciezji www.lublin.oaza.pl

Zadania szczegółowe Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego:

 • rozpoczęcie cyklicznych spotkań formacyjnych DKS
 • dbanie o jak najlepszy przepływ informacji w Ruchu na poziomie diecezji;
 • budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za diecezjalne dzieła komunikowania społecznego. Zdobywanie nowych chętnych do bycia współpracownikami i autorami wiadomości oazowych na stronie internetowej;
 • doprowadzenie do tego, by każda Diakonia specjalistyczna miała swojego przedstawiciela w DKS, który samodzielnie będzie wstawiał wiadomości dotyczące danej Diakonii;
 • Organizowanie warsztatów w celu zachęcenia ludzi do współpracy z DKS m.in.:
  • organizowanie warsztatów z obsługi strony internetowej oazy i wstawiania newsów;
  • organizowanie warsztatów z podstaw dziennikarstwa, dla polepszenia jakości napływających informacji;
  • organizowanie warsztatów z podstaw fotografowania – dla polepszenia jakości zdjęć napływających na stronę;
 • koordynowanie prac diakonii rejonowych i parafialnych związanych z realizacją misji DKS;
 • współpraca z diakonią centralną;
 • wspomaganie tych środowisk i diakonii, które medialne radzą sobie słabiej;

Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

 • Jak ważne jest tworzenie wspólnej strony diecezjalnej, na której w jednym miejscu można znaleźć informacje o życiu wszystkich środowisk w diecezji. Nie warto tworzyć wielu małych, zamkniętych obiegów informacji.
 • Należy dbać o multiplikację wiadomości i wymianę informacji między różnymi kanałami informacyjnymi (Facebook, Tweeter, inne strony w naszej archidiecezji). Ważne jest nie tylko „lajkowanie” ale przekazywanie dalej i udostępnianie wiadomości.
 • Ważne jest planowanie treści, zwłaszcza relacji ze wszystkich ważniejszych spotkań w diecezji czy ogólnokrajowych, które na naszych stronach oazowych powinny się znaleźć (tekst/relacja/wywiady/rozmowy, zdjęcia, video).
 • Trzeba budować w sobie i innych przekonanie o konieczności wymiany doświadczeń czy dzielenia się informacjami.
 • Naukę „Jak dawać świadectwo w mediach społecznościowych”
 • Naukę odpowiedzialnego korzystania z mediów, szczególnie społecznościowych, zarówno przez młodzież, jak i dorosłych.

Planów i pomysłów jest bardzo wiele – będą realizowane wraz ze wzrastającą liczbą członków DKS. Dlatego serdecznie zapraszamy Cię na spotkanie DKS!

Paweł Kaniuk
– odpowiedzialny za DKS przez najbliższe trzy lata