Zaplanowany na sobotę 14 marca na Sławinku, Dzień Skupienia Diakonii Modlitwy, zostaje przełożony na późniejszy termin.

Jednocześnie Diakonia Modlitwy zachęca do duchowego łączenia się w modlitwie, każdego wieczora o godzinie 20.30 w intencji oddalenia koronawirusa, odmawiając indywidualnie lub rodzinnie jedną część Różańca świętego i Suplikacje.

ks. Artur Grzywaczewski – moderator 
Ela i Tomek Bielawscy – odpowiedzialni
tel. 512 027 477
e-mail: elabiela7@wp.pl