Drodzy Kapłani!

Przez działanie Ducha Świętego w sakramencie święceń Chrystus, odwieczny Arcykapłan, który „stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,9), formuje kapłanów Kościoła i czyni z nich obraz swego własnego kapłaństwa. Dlatego dzisiaj, w Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, kiedy w szczególny sposób przeżywamy na nowo tę prawdę, pragniemy dziękować Panu Bogu za te sakramenty.

Dziękujemy kapłanom Kościoła, szczególnie tym związanym z Ruchem Światło-Życie, z Domowym Kościołem, za Wasze poświęcenie i posługę, za spowiedź i Eucharystię, za głoszone z mocą Słowo Boże, za zachwyt nad osobą, życiem i dziełami Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, za obecność z nami na kręgach, rekolekcjach formacyjnych czy w radosnych i trudnych chwilach naszego małżeńsko-rodzinnego życia, za wskazywanie drogi do świętości.

Życzmy Wam, bądźcie wpatrzeni w pełne miłości spojrzenie Chrystusa, Jemu zaufajcie, promieniujcie siłą przykładu i mocą Ducha Świętego, cieszcie się pomocą Tej, która przewodzi Kościołowi w wierze. Niech św. Józef, opiekun Jezusa i Kościoła, opiekun powołań, towarzyszy wam z ojcowskim sercem!  

Z modlitwą za Was i o obfite powołania kapłańskie oraz życzeniami paschalnej radości!

Renata i Józef Nowakowie
wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej