Drogi Księże Jerzy,

Z okazji Twoich imienin dziękujemy Panu Bogu za Ciebie, za Twoje gorliwe kapłaństwo,
za to że cały dajesz siebie w Kościele, szczególnie przez Ruch Światło-Życie.  

Jesteśmy wdzięczni za Twoje zaangażowanie w posługę Moderatora,
za precyzję, z jaką z sprawujesz Eucharystię i głosisz Słowo Pana,
za troskę o rozwój wszystkich gałęzi Ruchu, diakonii w naszej diecezji i o jedność.

Jako małżonkowie cieszymy się Twoją troską o pogłębianie duchowości małżeńskiej,
za przyczynianie się do powstawania i pilotażu nowych kręgów, za służenie podczas rekolekcji Domowego Kościoła.

Jako rodzice wielu z nas dostrzega, ze wkładasz całe swe serce w formację naszych dzieci, ludzi młodych.

Dziękujemy za Twoją gościnność, za kawę, za posty na facebooku i za nagrane filmy skierowane także do nas, za rolę w jasełkach, za uśmiech.

Życzmy Ci niech Duch Święty Cię natchnie w rozeznawaniu woli Bożej,
niech wzmocni Twoje serce, niech rozpala Twoją wolę!

Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Cię błogosławieństwem,
a Twoja posługa niech przynosi obfite owoce!
Niech nie zabraknie Ci radosnej, pokornej i głębokiej wiary oraz zdrowia w ofiarnej posłudze.

Z darem modlitwy za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Kościoła i św. Jerzego
– rodziny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej