Kochany Księże Marku,

Z okazji Twoich imienin wyrażamy naszą wdzięczność Panu Bogu za Twoją osobę, za ofiarnie pełnioną przez Ciebie posługę kapłańską, za Twoje doświadczenie i bogactwo jakie wnosisz służąc jako Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej i Moderator Diakonii Społecznej.    

Dziękujemy za to, że chętnie i regularnie posługujesz na rekolekcjach dla rodzin, za krótkie, cenne i celne słowa homilii i konferencji, za znajomość sztuki chrześcijańskiej i przybliżanie jej tajników w trakcie rekolekcji oazowych.

Dziękujemy także za Twój optymizm, spokój ducha i pokorę, za życzliwość, otwartość i rozsądek, za orientację w terenie, za gitarę, śpiew i bardzo dobry kontakt z dziećmi podczas pogodnych wieczorów.

Dziękujemy za tegoroczne konferencje o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim podczas rekolekcji „Bóg. Honor. Ojczyzna” organizowanych przez Diakonię Społeczną.

Życzmy Ci, abyś podążał za światłem Ducha Świętego, odkrywał i realizował Jego natchnienia w pracy duszpasterskiej.

Niech Zmartwychwstały Pan udziela Ci łaski radości i odwagi, zdrowia i sił, a Twoja posługa niech obfituje w owoce duchowe w życiu małżonków i rodzin Domowego Kościoła oraz wspólnoty parafialnej.

Z modlitwą o wstawiennictwo Niepokalanej Matki Kościoła i św. Marka Ewangelisty
rodziny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej