Spotkanie Diakonii Liturgicznej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej. Odbędzie się w środę 27.10.2016 o godz. 18:45 w parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie (ul. Nadbystrzycka 40) w zakrystii. Zapraszamy członków diakonii oraz wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z zadaniami DDL i ewentualnie włączyć się w tą posługę.

Witamy w Diakonii Liturgicznej

chrystus sluga„Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców” (Jan Paweł II: Encyklika o Eucharystii, 11).

Czytaj więcej...

Wielkie antyfony

Siedem dni poprzedzających Boże Narodzenie jest szczególnym czasem, w którym Kościół przyzywa Chrystusa. Czyni to słowami starożytnych Wielkich Antyfon. Od 17 grudnia z antyfonami tymi spotykamy się codziennie w liturgii. Nazywane są one także „O” antyfonami. Więcej

Spotkania Diakonii Liturgicznej

„Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia».

Czytaj więcej...

Triduum Paschalne

W odnowionym kalendarzu liturgicznym, zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła, Wielkanoc obchodzona jest jako jedyne, wyjątkowe święto, które trwa trzy doby: zaczyna się wieczorną Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej, szczyt swój osiąga w Wigilii Paschalnej, a zamyka się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

Czytaj więcej...

Pomoce dla posługujących

Znajdziesz tutaj różnego rodzaju pomoce - m.in. do przygotowania komentarzy (czyli po co, kiedy i jak?), pomoce do Triduum itp.

Czytaj więcej...

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8.XII

Radość wyśpiewywana w tekstach narodzenia Maryi jako „Jutrzenki zbawienia” staje się znakiem Niepokalanego Poczęcia przyszłej Matki Zbawiciela.

Czytaj więcej...