Oaza Dorosłych

W naszej archidiecezji istnieje 4 grupy oazowe dorosłych: 3 w Lublinie oraz 1 w Chełmie.
Bliższe ingormacje u Małgosi Klejszmit - tel. 608 694 062
e-mail: malgosiaklejszmit@wp.pl

Więcej informacji – wkrótce!