Projekty

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej realizuje projekty:

1) Podróż przez pokolenia – 50-lecie Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej w ramach programu: Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

2) Wyposażenie do prowadzenia obozów i warsztatów w ramach programu: Rozwój potencjału infrastrukturalnego pomiotów wspierających system oświaty i wychowania Ministerstwa Edukacji i Nauki.