Kapłani moderatorzy diecezjalni Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej

Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki

Moderator pierwszego kręgu rodzin w Lublinie w latach 1974-1975

Ks. Marcin Jankiewicz

Lata posługi 1976-1981

Ks. Marcin Jankiewicz

Ks. Leszek Pankowski

Lata posługi 1981-1983

Ks. Leszek Pankowski

Ks. Adam Galek

Lata posługi 1983-1986

Ks. Adam Galek

Ks. Zdzisław Ciżmiński

Lata posługi 1986-1990

Ks. Zdzisław Ciżmiński

Ks. Jan Domański

Lata posługi 1990-1998

Ks. Jan Domański

Ks. Marek Maj

Lata posługi 1998-2013

Ks. Marek Maj

Ks. Witold Gąciarz

Lata posługi 2013-2019

Ks. Witold Gąciarz

Ks. Marek Sawicki

Lata posługi 2019-…

Ks. Marek Sawicki

Oprac. Elżbieta i Witold Kowalczykowie
Zdjęcia z archiwów prywatnych i Internetu