Diakonia Formacji Diakonii

to diakonia służąca budowaniu i funkcjonowaniu Ruchu.
Jest odpowiedzialna za formację animatorów i ogólną formację diakonii w Ruchu, dni wspólnoty diakonii diecezjalnych, prowadzenie oazy rekolekcyjnej diakonii.
„DIAKONIA miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie”.

Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Formacji Diakonii

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
tel. kom. 609 574 034
e-mail: moderator.lublin.oaza@gmail.com

Agata Kusiak
tel. kom. 887 820 189
e-mail: agakus48@gmail.com

Podstawowe informacje

[…] Musimy pojąć swoje życie jako diakonię, jako służbę dla budowania wspólnoty Kościoła. Ostatecznie nasze życie dopiero wtedy będzie miało pełny sens i pełną wartość, kiedy zrozumiemy, że ono musi stać się diakonią, służbą, dla wypełnienia odwiecznego planu Ojca, dla budowania od wieków przez Boga zamierzonej wspólnoty ludzi z Bogiem i między sobą. To jedyna sprawa, dla której warto żyć – i której trzeba służyć! Każdy z nas od chwili chrztu świętego przeznaczony jest również do diakonii. Wszczepienie w Chrystusa przez chrzest jest wszczepieniem w Jego postawy, a istotną Jego postawą jest postawa służby wobec Ojca i wobec wspólnoty ludu Bożego. Dlatego z powołania chrztu świętego wyrasta powołanie do diakonii.

„DIAKONIA w Ruchu Światło-Życie” Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Odczytując wezwanie do służby i dzielenia się tym, co sami otrzymaliśmy od Pana, tworzymy grupę osób troszczących się o formację innych.

Zadania DDFD

Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii jest pomoc w formowaniu kandydatów na dojrzałych, świadomych swojej posługi animatorów, którzy będą ludźmi zakorzenionymi w Chrystusie i znającymi Ruch Światło-Życie. To ciągłe zgłębianie charyzmatu naszego Ruchu i dzielenie się tym z innymi by mogli go przyjąć świadomie jako swój.

Główne obszary działalności DDFD to:

  • prowadzenie Szkoły Animatora
  • prowadzenie warsztatów dla animatorów przed rekolekcjami
  • troska o formację permanentną animatorów
  • organizacja spotkań modlitewno-integracyjnych dla animatorów
  • opracowanie i udostępnianie materiałów pomocnych dla animatora (pogodne wieczory, spotkania w grupie).

Spotkania diakonii

Spotkania diakonii koncentrują się na planowaniu i przygotowywaniu działań, za które odpowiadamy, gdzie przez modlitwę i wymianę doświadczeń rozeznajemy aktualne potrzeby animatorów. Zwykle organizujemy je przed wydarzeniami, gdzie posługujemy, a więc nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Chętnych, by włączyć się w posługę DDFD zapraszamy do kontaktu z odpowiedzialnymi.

Aktualności Diakonii Formacji Diakonii