Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła jest żeńskim instytutem świeckim na prawie diecezjalnym, założonym w 1958 r. przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Najgłębszą treść życia członkiń INMK stanowią rady ewangeliczne – czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Są one fundamentem życia wspólnotowego całego Instytutu, zarówno dla członkiń praktykujących wspólnotę zamieszkania, jak i tych, które żyją indywidualnie.

Podstawowym rysem duchowości Instytut jest postawa służebna (diakonijna) polegająca na naśladowaniu Chrystusa Sługi i Maryi – Służebnicy Pańskiej, by odnajdywać siebie w bezinteresownym darze z siebie (por. KDK 24c).

Kontakt:

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Ks. F. Blachnickiego 25
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel./fax +48 18 262 57 32
e-mail: inmk@oaza.pl

Aktualności INMK