Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych, to gałąź Ruchu Światło-Życie, gromadząca dzieci ze szkoły podstawowej, które chcą poznawać Jezusa i pogłębiać swoją więź z Bogiem. Odbywa się to w duchu Oazy założonej przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Spotkania formacyjne

Na spotkania Oazy Dzieci Bożych przychodzą dzieci ze szkoły podstawowej, najczęściej raz w tygodniu, w ciągu roku szkolnego. Przez około półtorej godziny, pod czujnym okiem animatorów, mają zorganizowany czas zajęć.

Co dzieci robią na spotkaniach?

Przez wspólną zabawę, poznawanie Słowa Bożego, animacje, warsztaty, spędzany w grupie wesoło a za razem twórczo czas - poznają Dobrego Boga Ojca.
Dzieci są angażowane do posługi w Kościele, oczywiście na miarę swoich możliwości, często śpiewają w scholach, prowadzą z animatorami nabożeństwa okresowe.

Rekolekcje wakacyjne

W wakacje organizowane są również piętnastodniowe rekolekcje oazowe:
ODB I st. - dla dzieci po 3. klasie szkoły podstawowej
ODB II st. - dla dzieci po 4. klasie szkoły podstawowej
ODB III st. - dla dzieci po 5. klasie szkoły podstawowej.

Dzieci wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania, oprócz tego, co zwykle robią w ciągu pracy rocznej, tu dodatkowo wypełniają dyżury, uczą się nowych piosenek, uczestniczą w Eucharystii, a wszystko to na chwałę Pana.
Przez tak stworzone warunki mogą doświadczyć, jak pięknie jest być dzieckiem Boga! Trzynastego dnia rekolekcji jest tzw. Dzień Wspólnoty. Wszystkie Oazy z okolicy zjeżdżają do jednego miejsca i dzielą się przeżyciami.
Podobnie jak podczas spotkań w ciągu roku, uczestnicy podzieleni są na niewielkie grupy, a każda z nich ma własnego animatora. Rekolekcje oazowe trwają 15 dni (+ dzień przyjazdu i odjazdu), w ciągu których przeżywane są Tajemnice Różańca Świętego.

Zapraszamy!

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach Oaz Dzieci Bożych przy parafiach!
Jeśli w Waszej parafii nie ma jeszcze grupy Oazy Dzieci Bożych - rozmawiajcie o tym z Waszymi księżmi i z proboszczem...