Diakonia Wychowawcza

DIAKONIA WYCHOWAWCZA - służymy przede wszystkim osobom, które są nam powierzone! Jest to przede wszystkim pomoc dla rodziców, którzy spokojnie mogą brać udział w rekolekcjach lub spotkaniach.

Odpowiedzialni za Diakonię Wychowawczą:

Elżbieta i Marek Kukier
tel. 81 470 70 03

e-mail: diakonia.wychowawcza.lublin@gmail.com

Wiadomości Diakonii Wychowawczej