czwartek, 7 lipca 2022

Diakonia Wychowawcza

DIAKONIA WYCHOWAWCZA - służymy przede wszystkim osobom, które są nam powierzone! Jest to przede wszystkim pomoc dla rodziców, którzy spokojnie mogą brać udział w rekolekcjach lub spotkaniach.

Odpowiedzialni za Diakonię Wychowawczą:

Asia i Marcin Lewczuk
tel. 791 993 834 (Asia)
tel. 883 950 524 (Marcin)
e-mail: joannalewczuk@interia.pl
e-mail: lewcio2@gmail.com

Moderator diakonii wychowawczej:
ks. Łukasz Stasiewicz

Wiadomości Diakonii Wychowawczej