wtorek, 11 maja 2021

Diakonia Ewangelizacji

Odpowiedzialni za Diakonię Ewangelizacji

ks. Przemysław Ruszniak
tel. 697 232 361

Zadania stojące przed posługującymi w tej diakonii są następujące:


• Rozeznanie sytuacji w środowisku, które ma być ewangelizowane i opracowanie szczegółowego planu ewangelizacji.
• Zachęcanie różnych ludzi, grup i wspólnot do modlitwy w intencji ewangelizacji („zaplecze” modlitewne).
• Zachęcanie i zapraszanie do uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych przez osobiste rozmowy, które powinny przybierać już formę indywidualnej ewangelizacji.
• Zapraszanie na ewangelizację przez afisze, ogłoszenia, listy.
• Przyjmowanie przychodzących na ewangelizację, rozdawanie tekstów.
• Przygotowanie liturgii i świadectwa na poszczególne dni rekolekcji ewangelizacyjnych
• Prowadzenie spotkań i rozmów z osobami zgłaszającymi się po każdym nabożeństwie ewangelizacyjnym.
• Prowadzenie spotkań z grupami poewangelizacyjnymi.

 

Kto może posługiwać w diakonii?

Obowiązuje tu najpierw zasada: nemo dat, quod non habet – nikt nie może dać tego, czego nie posiada!

Członek diakonii powinien mieć za sobą doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem jako swoim Zbawcą i Panem, musi mieć w sobie nowe życie w Duchu Świętym, aby móc w tym Duchu dać świadectwo i w ten sposób zaprosić do Jezusa innych. Musi miłować Chrystusa i braci na tyle, by podjąć misję w służbie Ewangelii i zbawienia. Musi być człowiekiem wiary, zawierzenia i modlitwy, który nie opiera się na sobie, ale na mocy Ducha Świętego.

Nie jest jednak wymagane, aby kandydat na członka zespołu ewangelizacyjnego posiadał powyższe przymioty od razu na początku w stopniu pełnym i doskonałym. Może on wzrastać w nich w trakcie przygotowywania ewangelizacji.

Co to jest ewangelizacja?

Słowo „ewangelizacja” pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz „ewangelia” pochodzi z greckiego eu-angelion, który znaczy „dobra/radosna nowina lub wieść, zwiastowanie”.

To słowo przyjęło się na oznaczenie konkretnego wydarzenia, jakim jest przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i dokonanie przez Niego dzieła zbawienia ludzkości przez śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.

Ewangelizować znaczy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć, że Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym, dał wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego.

Ewangelizacja polega więc na głoszeniu Kerygmatu, czyli następujących podstawowych prawd:
• Bóg ciebie kocha i przygotował dla twojego życia wspaniały plan
• Człowiek jest grzeszny i dlatego nie możesz zbawić się sam
• Jezus Chrystus jest jedynym wyjściem: już ciebie zbawił
• Przyjmij dar zbawienia poprzez wiarę i nawrócenie
• Przyjmij dar Ducha Świętego
• Trwaj we wspólnocie z Jezusem

Spotkanie Diakonii Ewangelizacji

Obecnie spotykamy się w każdy drugi wtorek miesiąca na Sławinku. O najbliższych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.

Kamila Polaszek

Aktualności Diakonii Ewangelizacji