Diakonia Ewangelizacji

„Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”
Mt 28,19a

Odpowiedzialni za Diakonię Ewangelizacji

Natalia Tarasińska
tel. 600 715 485
e-mail: tarasinska.natalia@wp.pl

ks. Przemysław Ruszniak
tel. 697 232 361

O diakonii Ewangelizacji

Czym jest Diakonia Ewangelizacji?

Aby dobrze zrozumieć, czym jest Diakonia Ewangelizacji należy najpierw wyjaśnić dwa pojęcia „ewangelizacja” i „diakonia”.

Termin „ewangelizacja” pochodzi od słów ewangelia i ewangelizować. Słowo „ewangelia” związane jest z greckim pojęciem euangelion. „Eu” znaczy „dobry” lub „radosny”, a „angelion” oznacza „zwiastowanie” albo „nowinę”. W połączeniu słowo euangelion oznacza zatem radosną nowinę, dobre zwiastowanie, czy też zwiastowanie czegoś radosnego. Słowo to przyjęło się w oznaczeniu konkretnego wydarzenia jakim jest przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. To właśnie uczniowie Chrystusa nazywają Ewangelią. Słowo „ewangelizować”, które w języku greckim brzmi „euangelidzo” i pochodzi od słowa „ewangelia” odnosi się do czynności głoszenia Ewangelii. Samo słowo „ewangelizacja” jest więc z jednej strony pochodne wyżej wyjaśnionym terminom, z drugiej strony posiada wiele znaczeń, które w znaczeniu ogólnym i pełnym można by sprowadzić do kontynuowania misji Chrystusa.

Termin „diakonia” pochodzi natomiast od greckiego słowa „diakonia” i oznacza bezinteresowną służbę na rzecz innych, która ma swoje źródło w miłości. Samo słowo „służba” w Piśmie świętym jest synonimem słowa „miłość”. Miłość w praktyce wyraża się w służbie, w szukaniu drugiego człowieka i tego, co jest dla niego dobre. Dlatego służba w znaczeniu biblijnym jest miłością, która nie poniża człowieka, ale go wywyższa. Służyć Bogu znaczy tyle co królować.

Odpowiadając na tytułowe pytanie: Diakonia Ewangelizacji jest odpowiedzią na apel Jezusa Chrystusa ,,Idźcie i czyńcie uczniów”, przez którą kontynuujemy Jego misję! Nasze zadanie podejmujemy w duchu bezinteresownej służby, aby przybliżać wszystkim ludziom Królestwo Niebieskie i Dobrą Nowinę, jaką Ono zwiastuje! Niezastąpioną pomocą są konkretne charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego służące do budowania wspólnoty Kościoła.

Czym zajmuje się Diakonia Ewangelizacji?

Podstawowe zadania naszej diakonii:

  • Formacja ewangelizatorów, czyli osób, które chcą jeszcze lepiej realizować swoje podstawowe powołanie
  • Przygotowywanie i prowadzenie „wypasów”, czyli tzw. weekendowych rekolekcji ewangelizacyjnych dla kandydatów do sakramentu bierzmowania
  • Przygotowanie i prowadzenie ORAE (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji) w rejonach naszej archidiecezji
  • Przygotowywanie, opracowywanie i gromadzenie materiałów służących do celów ewangelizacyjnych (konspekty spotkań w grupach, konferencje, materiały multimedialne itp.)
  • Przygotowywanie do obchodów „Wielkiej Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem”
  • Modlitwa w intencjach związanych z różnymi dziełami ewangelizacyjnymi podejmowanymi na różnych polach (zarówno tych obejmujących swoim zasięgiem dużą grupę ludzi, jak i tych obejmujących pojedyncze osoby)

Co trzeba zrobić, aby dołączyć do Diakonii Ewangelizacji?

Przede wszystkim przyjść na spotkanie i zobaczyć, jak wygląda posługa w naszej diakonii. Tak naprawdę wystarczy pozwolić się pokierować Duchowi Świętem, a resztą zajmie się Bóg. Nie trzeba „na start” być „ewangelizatorem doskonałym”, o ile w ogóle taki istnieje. Apostołowie mówiąc naszym językiem nie mieli najlepszych kwalifikacji i ukończonych wszystkich kursów ewangelizacyjnych, a jednak zanieśli Ewangelię tam, gdzie się tylko dało i dzięki temu dziś nawet Eskimosi czytają Słowo Boże!

Ważne jest, aby mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem, aby osobiście doświadczyć tego, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem! Szczególnie istotne jest, aby takie przeżycie było w nas ciągle aktualne! Bo możemy mówić o tym, jak doświadczyliśmy Boga rok temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, a może nawet pięćdziesiąt lat temu. Pytanie jednak brzmi „Czy doświadczyłem Go dzisiaj?”. Jest to bardzo ważne, bo do takiego doświadczenia chcemy doprowadzać innych. To jest główny cel i zadanie naszej diakonii: doprowadzić każdego człowieka do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, który jest Bogiem żywym; i przyjęcia Go jako swojego Pana i Zbawiciela, zapraszając Go przy tym do swojego życia. To doświadczenie – osobistego kontaktu z Chrystusem – jest fundamentem naszej wiary, dlatego tak wielu chrześcijan potrzebuje ewangelizacji, ponieważ brakuje im takiego autentycznego przeżycia.

Spotkania Diakonii Ewangelizacji

Jeśli zastanawiasz się nad dołączeniem do naszej diakonii to zapraszamy do odwiedzenia nas na najbliższym spotkaniu lub skontaktowania się z odpowiedzialnymi za naszą diakonię.

Jesteśmy również na Facebooku – zobacz nasz profil!

Aktualności Diakonii Ewangelizacji