piątek, 3 grudnia 2021

Diakonia Liturgiczna

L I T U R G I A , szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła - wspólnoty oraz ŹRÓDŁEM i SZCZYTEM jego życia...
...dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.
Drogowskazy Nowego Człowieka

Kontakt do odpowiedzialnych za Diakonię Liturgiczną

Jeśli chcesz współtworzyć Diakonię Liturgiczną lub chciałbyś o coś zapytać – zapraszam do kontaktu:

Janusz Mazur
tel. 501 740 699
janmaz@o2.pl

Aktualności Diakonii Liturgicznej