czwartek, 7 lipca 2022

Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia prowadzi jej członków do stawania się świadkami Miłosierdzia Bożego przez czyn, słowo, modlitwę i inspiruje innych do takiej postawy miłosierdzia wobec potrzebujących.

Kontakt do odpowiedzialnych za Diakonię Miłosierdzia

Iwona i Jacek Wolscy
tel. 662 076 506

O Diakonii Miłosierdzia

logoDiakonia Miłosierdzia – prowadzi jej członków do stawania się świadkami Miłosierdzia Bożego przez czyn, słowo, modlitwę i inspiruje innych do takiej postawy miłosierdzia wobec potrzebujących.

Łk.6, 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Dz. 742 Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdza, czyn, słowo, modlitwa.

„W 1980 r. Jan Paweł II ogłosił Encyklikę o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia. Ks. Franciszek formułując wskazania VI Krajowej Kongregacji Ruchu z 1 marca 1981 r., napisał: „Odkryliśmy tę encyklikę jako przewodnika naszej pracy. Pragnęlibyśmy, aby wszyscy uczestnicy Ruchu i wszystkie istniejące w nim wspólnoty, a także wakacyjne oazy – wzięły do ręki, a potem do serca tę encyklikę, jako dar papieża i światło, które musimy starać się uczynić życiem”.

„Jest to dziś wciąż aktualne wezwanie, oczekujące na podjęcie przez Ruch”.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą prezentacją przygotowaną przez Diecezjalną Diakonię Miłosierdzia – pobierz

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Diakonia Miłosierdzia zachęca wszystkich do podjęcia modlitwy w intencjach poleconych w Nowennie do Miłosierdzia Bożego w łączności z całym Ruchem Światło-Życie – propozycja nowenny.

obrazek

Szczęść Boże!
A.D. Sawiccy
Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia

Posługa

Czas który poświęcamy innym, kiedy dzielimy się tym, co jest w zasięgu naszych możliwości i wszystko to czynimy z miłości do Boga, jest najpiękniejszym darem. Wtedy nasze działanie charytatywne nie jest filantropią ani humanizmem, tylko czystym przejawem Bożego Miłosierdzia objawionego przez działanie człowieka.

  • Apostolat Miłosierdzia przez czyn, słowo, modlitwę;
  • Wynagrodzenie: coraz większa miłość do Chrystusa, która wyraża się w uwielbieniu, w kontemplacji oraz służbie wobec braci.
  • W postawie pojednania, dawania świadectwa przebaczeniu, przemiany osobistej oraz posłudze jedności;
  • Życie w postawie pokory i ciągłego nawracania;
  • Życie w postawie posłuszeństwa wobec planu Ojca;
  • Postawa bezinteresownej służby – AGAPE;
  • Troska o każdego człowieka, który jest ubogi w łaskę i miłość (podnoszenie do godności Dziecka Bożego);
  • Apostolat skierowany jest do pojedynczej osoby (taka mała ewangelizacja);
  • Współpraca z różnymi Stowarzyszeniami, które zajmują się pomocą potrzebującym;

Modlitwa w stałych i powierzanych intencjach (Koronką do Bożego Miłosierdzia):
– modlitwa za papieża i w Jego intencjach
– modlitwa za kapłanów – szafarzy Miłosierdzia, o świętość ich powołania
– modlitwa za kierowników duchowych, o światło Ducha Świętego w prowadzeniu ludzi
– modlitwa o łaskę korzystania z sakramentu pojednania dla każdego człowieka
– modlitwa w intencji ludzi ubogich duchowo i materialnie, o odnalezienie sensu życia i nadziei na lepsze jutro
– modlitwa w intencjach powierzanych diakonii w ciągu miesiąca.

Aktualności Diakonii Miłosierdzia

Spotkanie Diakonii Miłosierdzia

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus! Serdecznie zapraszamy na Eucharystię w parafii bł. Piotra Jerzego Frassati w piątek 10. czerwca o godz. 18:00 i na spotkanie...

Diakonia Miłosierdzia – podziękowanie i prośba

Szczęść Boże! Diakonia Miłosierdzia serdecznie dziękuje za okazane wsparcie przy ostatniej zbiórce ,,świątecznej”. Dzięki niej udało się wspomóc rodzinę, która mieszka w bardzo trudnych warunkach pod...

“MIŁOSIERDZIE BOŻE w dobie CyFrYzAcJi” – zaproszenie na rekolekcje...

Centralna Diakonia Miłosierdzia serdecznie zaprasza na Oazę Rekolekcyjną Diakonii Miłosierdzia w dniach 12-14 lutego 2021 r. Temat: ,,Miłosierdzie Boże w dobie cyfryzacji” , które poprowadzi...

Diakonia Miłosierdzia zaprasza na Eucharystię

Diakonia Miłosierdzia zaprasza na Eucharystię

Zbiórka darów dla potrzebujących – przyłącz się i Ty!

Diecezjalna Diakonia Miłosierdzia zachęca rejony Archidiecezji Lubelskiej Ruchu Światło-Życie do włączenia się w zbiórkę świąteczną.

Solidarni we wspólnocie

Droga Wspólnoto Ruchu Światło-Życie! Małżonkowie z Domowego Kościoła! Bardzo dziękujemy za modlitwę za śp. Tomka Kanara oraz Jego żonę Justynę i dzieci Alberta, Patryka i Rozalkę....