niedziela, 3 lipca 2022

Diakonia Słowa

To nie tylko miejsce, w którym można nabyć materiały formacyjne, książki oraz inne ciekawe rzeczy, jak np. płyty, naklejki, pocztówki, foski, świece, koszulki. Taki niby sklep...

Odpowiedzialna za Diecezjalną Diakonię Słowa

Monika Wiatrowska

tel. 504 100 360
e-mail: mwiatrowska@lublin.oaza.pl

Odpowiedzialni z ramienia Domowego Kościoła

Magda i Jacek Orłowie
tel. 607 386 047 (Magda)
691 370 470 (Jacek)
e-mail: jamagdaorzel@gmail.com
jajacekorzel@gmail.com

Magda i Jacek odpowiadają jedynie za materiały dla Domowego Kościoła

Czym jest Diakonia Słowa?

Terminem tym możemy określić różne rzeczywistości. Po pierwsze jest to konkretne miejsce, w którym można nabyć materiały formacyjne, książki oraz inne ciekawe rzeczy, jak np. płyty, naklejki, pocztówki, foski, świece, koszulki. Taki niby sklep. Ale byłoby źle, gdybyśmy Diakonię Słowa ograniczyli tylko do sklepu.

Diakonia Słowa, to też określenie posługi, jaką podejmuje dana osoba oraz nazwa wspólnoty osób pełniących tę posługę. Głównym zadaniem tej diakonii jest troska o materiały formacyjne, o to, żeby były dla wszystkich dostępne. Ojciec Franciszek Blachnicki m. in. tak pisze w Regulaminie Diecezjalnej Diakonii Słowa:

„Diecezjalna Diakonia Słowa utrzymuje kontakt zasadniczo z moderatorami rejonowymi (lub lokalnymi) za pośrednictwem osób odpowiedzialnych za Diakonię Słowa w rejonie lub upoważnionych animatorów […]. Diakonia Słowa powinna dysponować własnym pomieszczeniem w możliwie dostępnym punkcie miasta diecezjalnego w dniach i godzinach wiadomych wszystkich moderatorom. Odpowiedzialną za Diakonię Słowa jest osoba, która orientuje się w programie formacyjnym Ruchu i w aktualnym zasobie wydanych materiałów, aby mogła służyć informacją i radą. Do niej też należy zbieranie informacji o wykorzystaniu materiałów i zbieranie postulatów co do ich treści.”

Monika Wiatrowska