Stowarzyszenie Diakonia

Stowarzyszenie

„Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej”

Erygowanie Stowarzyszenia

Od kiedy został przyjęty i zatwierdzony Statut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” (ogólnopolskiego) podczas 309. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Częstochowie, w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2000 r., rozpoczęły się prace nad przygotowaniem i zatwierdzeniem statutu „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej”.

Zwieńczeniem prac była prośba, skierowana 3 października 2011 r. na ręce Moderatora Generalnego Ks. Adama Wodarczyka w imieniu członków Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” z Archidiecezji Lubelskiej, o wystąpienie do JE Ks. Abpa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego o erygowanie sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej”, stosownie do § 1 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” i kanonu 312 § 1 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) i nadanie kościelnej osobowości prawnej oraz wszczęcie postępowania w celu uzyskania osobowości prawnej w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Moderator Generalny wystosował taką prośbę do Abpa Metropolity Lubelskiego, uzasadniając ją wielkim pragnieniem członków Diakonii Diecezjalnej służby Kościołowi, by jak najlepiej realizować Jego misję w świecie współczesnym.

Dekret nr 878/Gł/2011 z 12.12.2011r.

Powołanie publicznego stowarzyszenia wiernych: „Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej” nastąpiło dekretem nr 878/Gł/2011 J.E. Ks. Abpa Stanisława Budzika w dniu 12 grudnia 2011 r. Dekretem tym Abp Metropolita Lubelski zaaprobował również Statut stowarzyszenia, a na mocy kan. 313 KPK stowarzyszenie stało się kościelną osobą prawną.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej” z siedzibą w Lublinie (Dz. U. poz. 1375) stowarzyszenie z dniem 25 grudnia 2012 r. otrzymało osobowość prawną.

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
ul. Skierki 12, 20-601 Lublin
www.lublin.oaza.pl; e-mail: moderator.lublin.oaza@gmail.pl

Konto: 64 1240 1503 1111 0010 5002 6776
NIP 9462643257, REGON 04001452500138

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej – Ks. Jerzy Krawczyk