O Ruchu

foskiRuch Światło-Życie rozwinął się w Kościele w Polsce w latach 60-ych XX wieku. Jego Założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Celem Ruchu jest wykochwanie dojrzałych chrześcijan. Chodzi o osiągnięcie w człowieku jedności między prawdami i zasadami poznawanymi i uznawanymi za słuszne a prawdami i zasadami wyznawanymi i stosowanymi w życiu.

Ruch posługuje się greckim znakiem ΦΩΣ-ΖΩΗ w którym oba słowa: ΦΩΣ - światło i ΖΩΗ - życie są splecione w krzyż. Znak wyraża światła i życia. Litera omega, wspólna dla obydwu słów jest symbolem Ducha Świętego, który tę jedność w człowieku czyni możliwą. 

W Ruchu Światło-Życie jest miejsca dla ludzi każdego wieku i stanu. Są w nim dzieci, młodzież, dorośli, całe rodziny, kapłani i siostry zakonne. Formacja odbywa się w małych grupach. Każda osoba włączająca się w Ruchu przebywa drogę od Ewangelizacji, poprzez katechumenat do diakonii (służby) na rzecz wspólnoty Kościoła, szczególnie w wymiarze parafii.  

Szczególną służbą Ruchu dla całego narodu jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka, która jest narzędziem w wyprowadzaniu ludzi z wszelkiego rodzaju zniewolenia przez lęk, zakłamanie i uzależnienie. 

Charakterystyczną metodą pracy w Ruchu Światło-Życie jest 15-dniowa oaza rekolekcyjna.

Obecnie Ruch rozwija się w wielu krajach na świecie takich jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Austria, Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone, Chiny i inne. 

zajrzyj tutaj: www.wruchu.oaza.pl