Serdecznie zapraszamy ORAR II w ośrodku „Brama Bieszczad” w Olchowej 
(nastąpiła zmiana miejsca z ośrodka w Księżomierzy na Olchową).
Mamy jeszcze wolne miejsca.