2022.06.15-19 ORAR II w Olchowej poprowadzą Mariola i Andrzej Łysiakowie

ORAR II last minute w ośrodku "Brama Bieszczad" w Olchowej - serdecznie zapraszamy!

0
1905

Serdecznie zapraszamy ORAR II w ośrodku „Brama Bieszczad” w Olchowej 
(nastąpiła zmiana miejsca z ośrodka w Księżomierzy na Olchową).
Mamy jeszcze wolne miejsca.