Oczekiwanie na przyjście Chrystusa

Ostatni tydzień Adwentu to bezpośredni czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Od 17 grudnia w liturgii nieszporów oraz w aklamacji na mszy świętej pojawiają się tzw. wielkie antyfony. Obecnie jest ich siedem, a wszystkie odnoszą się do Starego Testamentu i obietnicy Mesjasza, który ma przyjść na świat, by zbawić człowieka i odmienić jego los.

Warto zwrócić również uwagę na pierwsze litery łacińskich początków wielkich antyfon. Czytane od tyłu tworzą łacińskie słowa: Ero cras („Będę jutro”).

Sapientia
Adonai, Deus Israel
Radix Iesse
Clavis Davidi
Oriens
Rex Israel
Emmanuel

Zapraszamy już od jutra do zgłębiania tekstów wielkich antyfon i modlitwy nimi w najbliższych dniach.

17 grudnia: O Sapiéntia – O Mądrości

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,
Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca
i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,
przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

18 grudnia: O Adonái – O Adonai, Wodzu Izraela

O Adonai, Wodzu Izraela,
Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi
i na Synaju dałeś mu Prawo,
przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

19 grudnia: O Radix Iesse – O Korzeniu Jessego

O Korzeniu Jessego,
który się wznosisz jako znak dla narodów,
przed Tobą zamilkną królowie, a ludy będą się modlić do Ciebie,
przyjdź nas wyzwolić już dłużej nie zwlekaj.

20 grudnia: O Clavis David – O Kluczu Dawida

O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela,
Ty który otwierasz a nikt zamknąć nie zdoła,
zamykasz a nikt nie otworzy,
przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka
pogrążonego w cieniu śmierci.

21 grudnia: O Oriens – O Wschodzie

O Wschodzie,
blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć żyjących w mroku i  cieniu śmierci.

22 grudnia: O Rex géntium – O Królu

O Królu narodów, przez nie upragniony;
Kamieniu węgielny Kościoła,
przyjdź i zbaw człowieka,
którego utworzyłeś z prochu ziemi.

23 grudnia: O Emmanuel – O Emmanuelu

O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco,
oczekiwany Zbawicielu narodów,
przyjdź, aby nas wybawić, nasz Panie i Boże.

Więcej informacji

https://brewiarz.pl/czytelnia/adwent_o.php3
https://www.oaza.pl/wielkie-antyfony/
https://www.sacerdos.pl/wielkie-antyfony-adwentowe-o-narodzenie-panskie-juz-blisko/?fbclid=IwAR0_29HZwJ6Y7PptIv8E_-AzPqQlhb2QZ-fxqdRR_2lImX4J9Lxua1eTEdU