Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki poświęcił całe swoje życie dobru ojczyzny.
27 lutego przypada 32 rocznica śmierci założyciela Ruchu Światło-Życie.
Był wychowawcą wolnych ludzi.
Znak Fos-Dzoe zawiera w sobie formułę wolności człowieka. Nasz założyciel uczył nas,
że „ jeżeli nasza wola jest całkowicie poddana światłu prawdy, jeżeli żyjemy prawdą, światłem, wtedy stajemy się nowym człowiekiem, a nowy człowiek to jest właśnie człowiek wolny”.
Przygotowywał nas do „ przeciwstawiania się wszystkiemu, co uwładcza ludzkiej godności
i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji”.

Rodzina jest środowiskiem wolnego człowieka.
Każdy człowiek wierzący modli się za swoją rodzinę. Ojczyzna jest taką dużą rodziną rodzin, która bardzo wymaga modlitewnej opieki.
Każdy dzień przynosi przykłady niespotykanego ataku na rodzinę i Polskę .
Toczy się bitwa o Polskę.
Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie o codzienną modlitwę w intencji rodziny rodzin – Ojczyzny, o wyproszenie błogosławieństwa Bożego dla wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego, aby na wszystkich szczeblach służyli ludzie wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
„ Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem”
( August Hlond)

Animujmy w parafiach przed niedzielną mszą św. „ dziesiątek” różańca – módlmy się
z zebranymi wiernymi „ o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.
Módlmy się za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
Modlitwa to pierwszy krok do bycia politykami, działaczami społecznymi i patriotami.
Diakonia Społeczna RŚŻ Archidiecezji Lubelskiej.