szkoła animatora marzec 2019

W miniony weekend (1-3 marca 2019 r.) odbywała się sesja Szkoły Animatora roku II, na której podejmowaliśmy temat „Społecznego wymiaru wiary”.

Nasze spotkanie było możliwością pracy nad sobą, aby podążyć za słowami: „czym dusza w ciele, tym oazowicz w świecie”. Czas ten przeznaczyliśmy na modlitwę, budowanie wspólnoty oraz konferencje, które uwrażliwiały nas na wyjątkowe, lecz często ukryte problemy w naszym środowisku. Cennym punktem programu było podsumowanie Kongregacji Odpowiedzialnych, ponieważ pozwoliło to pogłębić nasze zainteresowanie wolnością i wykrystalizowało się pytanie, na które każdy powinien odpowiedzieć: „Czy pragnę nieść wolność?

Jakub Panek