Jeśli bliskie sercu są Ci misje, ale nie wiesz jak mógłbyś coś konkretnego zrobić – ta diakonia jest dla Ciebie.
Formacja diakonijna ma nas prowadzić do otwartości i świadomości misyjnej oraz do podejmowania działań misyjnych – modlitwy i wsparcia misjonarzy, a kto wie… może posługi jako wolontariusz lub animator na oazie poza granicami Polski.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie niedawno „odrodzonej” Diakonii Misyjnej – w niedzielę 7 listopada o godz. 15:30 w parafii pw. św. Antoniego w Lublinie. Prosimy kierować się do wejścia na plebanię, od strony, ul. Kasztanowej.

moderator DMis, ks. Tadeusz Fac