W ostatnią sobotę 16 marca członkowie diakonii diecezjalnych filii lubelskiej (archidiecezja lubelska, diecezja radomska, diecezja sandomierska, diecezja siedlecka i diecezja zamojsko-lubaczowska) mieli okazję spotkać się podczas Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Już dawno nie zebraliśmy się tak licznie, cieszyła nas także obecność moderatora generalnego ks. Marka Sędka.

Treści omawiane tego dnia skupiały się głównie na przesłaniu, jakie niesie za sobą tegoroczne hasło roku „Powołani do misji”, a szczególnie na naszym zobowiązaniu do szerzenia Nowej Kultury w obecnym świecie. Bardzo dobrze opisuje to fragment Słowa programowego ks. Marka Sędka, moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie – „Pan wzywa nas do misji propagowania „nowej kultury”, której fundamentem są słowa Chrystusa mówiące o tym, że prawda wyzwala człowieka”.

Podczas spotkań w grupach dyskutowaliśmy jak poszczególne diakonie, a szczególnie diakonie wyzwolenia mogą najlepiej służyć w oparciu o hasło roku, a także wymienialiśmy się między diecezjami pomysłami implementowanymi w działanie konkretnych diakonii. Rozważaliśmy także temat pojmowania przez nas pełnienia misji i zapobiegania klerykalizmowi w naszej wspólnocie i całym Kościele.

Podczas DWDD zawsze możemy doświadczyć radości bycia razem i wzajemnej inspiracji. Rozmowy, konferencje i spotkania wzbogacamy również czasem modlitwy, zwłaszcza Eucharystii. To tu pytamy Pana co mamy robić, gdzie iść.

Na pewno, już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zobaczyć owoce tych dyskusji i modlitw. Dziękujemy wszystkim za obecność. Chwała Panu za ten dzień!

FOTORELACJA i tekst – Basia Szcześniak