Jak oazowicze przeżyli rok jubileuszowy?

Podczas gali porozmawialiśmy z niektórymi na naszej ściance – zapraszamy na krótką relację!