W sobotę, 3 października 2020 r. w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej  p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny spotkali się odpowiedzialni Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej.

Krąg diecezjalny rozpoczęliśmy od przeżycia sakramentu miłości, od Eucharystii. Uczestników powitał ks. Jan Tadyniewicz – moderator rejonu p.w. Świętego Ducha. W duchu służby, jedności i gościnności oprawę muzyczną i asystę liturgiczną przygotowali członkowie Domowego Kościoła rejonu chełmskiego.

W homilii ks. Marek Sawicki nawiązując do tematu dojrzewania w wierze wymienił daty związane z jego życiem i tą świątynią chełmską, w której przyjął chrzest, pierwszą Komunię Świętą, sakrament bierzmowania i w której sprawował pierwszą Eucharystię. Nawiązał również do Słowa Bożego i postaci biblijnego Hioba, człowieka sprawiedliwego poddanego próbie, który chociaż wiele wycierpiał, był wierny Bogu. Hiob nie rozumiał tego co się dzieje. Cierpiał, gdy żona chciała, aby złorzeczył Bogu, a przyjaciele wytykali mu, że pewnie zrobił coś złego. Nikt go nie rozumiał, nie próbował zrozumieć. Hiob pozostał jednak wierny Bogu, nie bluźnił, nie złorzeczył. Ks. Marek podkreślił, że Chrystus korygował postawę uczniów z radością wracających z misji głoszenia Ewangelii, doświadczających tego, że nawet złe duchy im się poddają. „…Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łk 10,20), to prawdziwy powód radości, który jednak zobowiązuje do gorliwego życia duchem Ewangelii, do świętości, także w tym trudnym czasie, który obecnie przeżywamy. Bóg pragnie byśmy Jemu zawierzyli nasze spotkania, posługi, rekolekcje – wszystko postawili na Chrystusa i patrzyli na Maryję, która w pokorze mówiła Bogu „Niech mi się stanie według Słowa Twego”.

Spotkanie kręgu diecezjalnego odbyło się w Sali Różańcowej i obejmowało dzielnie się życiem i Słowem Bożym oraz część formacyjną. Tematem spotkania były m.in. praca kręgów w bieżącym roku formacyjnym, uczestnictwo małżonków w rekolekcjach, reorganizacje kręgów, a także przygotowanie najbliższego Rejonowego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy Magnificat w tłumaczeniu ks. Wojciecha Danielskiego.

Serdecznie dziękujemy Joli i Jackowi Nyszkom – parze rejonowej Rejonu p.w. Świętego Ducha oraz wszystkim osobom, których życzliwe, bezinteresowne zaangażowanie umożliwiło nam spotkanie kręgu diecezjalnego w tym szczególnym miejscu naszej Archidiecezji. Słowa podziękowania za dokumentację fotograficzną kierujemy w stronę Tomasza Szczepanka i Łukasza Szypulskiego.

Renata i Józef Nowakowie