Dokładne adresy miejsc rekolekcji:
– ODB III° – Firlej (Dom Zawierzenia. Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Choiny 2, 21-136 Firlej)
– OND I° – Polichna (Druga Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie, Polichna Druga 26, 23-225 Polichna)
– OND III° – Nadrybie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu, Nadrybie – Dwór 88, 21-013 Puchaczów)
– ONŻ II° – Polichna (Druga Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie, Polichna Druga 26, 23-225 Polichna).