W Stowarzyszeniu nie jestem nawet od miesiąca, a już mogłam uczestniczyć Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.
Pan Bóg jak nigdy dotąd pozwolił mi w trakcie tych kilku dni doświadczyć tego, jak wielu osobom z różnych gałęzi wspólnoty zależy na Ruchu, a przez to na Kościele.

Wspólnie odkrywaliśmy postawę pokory, otwartości na Ducha Świętego i wdzięczności, przez co wierzę, że mogliśmy podejmować w tym czasie decyzje zgodne z wolą Bożą. Kongregacja była czasem nie tylko głosowań i dyskusji, ale przede wszystkim czasem budowania jedności naszej wspólnoty i właśnie za to jest Panu najbardziej wdzięczna!
Weronika

Przyjeżdżając na Kongregację nie wiedziałam czego się spodziewać, ponieważ pierwszy raz uczestniczyłam w takim wydarzeniu jako „świeży” członek Stowarzyszenia Diakonia. Był to dla mnie czas pełen rozmyślań na temat tego jak widzę Ruch i jaki wkład chciałabym włożyć w jego rozwój.

Jestem wdzięczna Panu Bogu za różnorodność mojej wspólnoty, którą miałam okazję poznać na tej Kongregacji, kiedy osoby z różnych gałęzi Ruchu dzieliły się swoim doświadczeniem spotkania z Chrystusem i życiem według charyzmatu Światło-Życie.

Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w owocach tego spotkania.
Chwała Panu!
Agata