Drogie Pary Animatorskie i Małżonkowie kręgów Domowego Kościoła,

U progu nowego roku pracy formacyjnej, w bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem, prosimy o podjęcie maksymalnego wysiłku, aby spotkania kręgów w tym roku formacyjnym mogły systematycznie się odbywać.

W związku z pojawiającymi się z pytaniami proponujemy:

  1. Spotkania tradycyjnew domach (jeśli będzie taka potrzeba można kilkakrotnie powielić „wyjątek” i spotkać się u małżeństwa, gdzie są dobre, sprzyjające warunki przestrzenne), w mieszkaniach. Zachowujemy wszystkie części spotkania (Zasady Domowego Kościoła, rozdział II, pkt. 16), przy czym przy dzieleniu się życiem od wspólnej decyzji uczestników kręgu zależy czy będzie skromny poczęstunek.
  2. Jeśli nie jest możliwe spotkanie kręgów w domach, w mieszkaniach – można spotkać się w salkach parafialnych po uzgodnieniu z kapłanami lub innych miejscach (np. altanki w ogrodach, tarasy – w sprzyjających warunkach pogodowych), gdzie będziemy mogli zachować zasady bezpieczeństwa i odpowiedni dystans.   
  3. Jeśli ze względów zdrowotnych lub innych ważnych powodów nie jest możliwe spotkanie w tradycyjnej formie należy rozważyć spotkanie online z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów. Pary rejonowe i Pary animatorskie prosimy o rozeznanie sytuacji i pomoc tym kręgom, które chciałyby się spotkać w ten sposób, a przeszkodą są trudności techniczne. Spotkania online powinny odbywać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie jest to przyjęta ogólna spotkań na ten rok formacyjny.
  4. Spotkanie może odbywać się w sposób hybrydowy. Jeśli jedno, dwa małżeństwa z ważnych powodów zdrowotnych nie może uczestniczyć w spotkaniu to pozostali członkowie kręgu mogą spotkać się w tradycyjny sposób łącząc się z pozostałymi osobami za pomocą komunikatorów internetowych.

Zachęcamy do dzielenia się krótkimi relacjami, świadectwami i zdjęciami ze spotkań Waszych kręgów – materiały można przesłać na e-meil: lublindks@gmail.com

Renata i Józef Nowakowie
Para diecezjalna Domowego Kościoła
Archidiecezji Lubelskiej

Poprzedni artykuł2020.11.6-10 ORAR I st. w Wąwolnicy poprowadzą Elżbieta i Konrad Gąsiorowie
Następny artykułW szkole Chrystusa – rozpoczęliśmy kolejny rok SA