W weekend 2-3 października w Częstochowie spotkali się przedstawiciele Diakonii Formacji Diakonii z 13 diecezji, aby podzielić się wieściami z życia diakonii w swoich miejscach posługi, planami i pomysłami na przyszłe działania, a także problemami z jakimi mierzą się w swoich wspólnotach.

Temat tegorocznej Oazy Jedności była posługa animatorów wobec uczestników, którzy budzą zaniepokojenie swoim zachowaniem. W konferencji wprowadzającej s. Wiktoria przekazała zebranym treści dotyczące zaburzeń psychicznych, a także danych statystycznych obrazujących kondycję psychiczną Polaków. Podczas kolejnych punktów programu animatorzy dzielili się historiami trudnych przypadków uczestników i nie tylko, z którymi spotkali się podczas swojej posługi. Każdej historii nadano imię, bo za każdą historią krył się konkretny człowiek, który cierpi.

Następnie dyskutując w grupach starano się postawić w danej sytuacji i wspólnie zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami, jakie działania trzeba podjąć, a jakich należy unikać. Obecność osób z wykształceniem z zakresu psychologii i psychoterapii pozwoliła na dokładne przyjrzenie się omawianym problemom, ale też uświadomienie sobie, że często osobom przeżywającym trudności natury psychicznej nie będziemy w stanie pomóc. Zostało podkreślone, że nie jest rolą animatora stawać się terapeutą, ale być empatycznym i wyczulonym i w razie konieczności pokierować do kogoś kompetentnego.

Oczywiście pośród tych wszystkich poważnych treści był też czas na nutkę szaleństwa, uśmiech, rozmowy przy kawie i dobrym cieście. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy, bo to ona jest podstawą wszelkich działań i źródłem jedności.

tekst: Paula Bochen