„Odtąd wasze życie nie może pozostać już takie same,
jak przed tą decyzją.”

Spotkanie było bardzo radosne!

Uczestnicy formacji po ONŻ I w Lublinie są już po fundamentalnej, pierwszej celebracji – Jezus Chrystus! Przyjęli drogowskaz: “Jezus Chrystus jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną drogą do Ojca; przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela: oddałem Mu swoje życie, aby nim kierował.”

W celebracji wzięło udział dwóch kapłanów: ks. Jerzy Krawczyk (moderator diecezjalny) oraz ks. Tadeusz Fac (moderator Rejonu św. Jana Pawła II)

W czwartkowy wieczór kaplica na Sławinku tętniła życiem. Blisko dwadzieścia osób uczestniczyło w celebracji „Chrystus Sługa”. Modlitwa rozpoczęła się od Nieszporów, a następnie odbyła się część właściwa spotkania. Mocno podkreślaliśmy, że wspólne przeżywanie celebracji jest łaską i radością, a także wielkim umocnieniem dla całej wspólnoty. Przez pieśni, komentarze, czytania i homilię zgłębialiśmy tajemnicę służby, przede wszystkim w życiu Jezusa, ale przenosząc to na rzeczywistość naszego życia: to w jaki sposób my możemy stawać się do Niego podobni. W tajemnicy namaszczenia i potrójnej misji Chrystusa odnajdywaliśmy nasze zadania jako królów, proroków i kapłanów. Tak, każdy z nas przed dar Chrztu Świętego ma udział w tej misji.

Może po raz kolejny, ale zapewne mocno i dobitnie przemawiały do nas słowa, że od tej celebracji, od wyboru Jezusa na swojego Pana zależy nasza dalsza formacja, posługa jako animatorzy, nasze szczęście w wyborze powołania i realizacji go, a przez to szczęście tu na ziemi i w wieczności.

Celebrację zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu, osobiste zawierzenie się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, modlitwa nad uczestnikami formacji i uroczyste błogosławieństwo.

Spotkanie na celebracji było ważnym przeżyciem, a jego owoce będą w nas wzrastały w codzienności.

Świadectwo

„Najbardziej przemówiły do mnie słowa mówiące o tym, że bez Boga nie możemy zaznać prawdziwego szczęścia na ziemi, a co ważniejsze – szczęścia wiecznego. Pierwsza celebracja zmotywowała mnie do dalszej formacji i poznawania kolejnych kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Życie z Bogiem jest piękniejsze!”

Natalia

Patrycja Ziarkiewicz