Ks. Wojciech Szlachetka (moderator diecezjalny RŚ-Ż w latach 1995-1999) odszedł do Pana 30.06.2020 r., zaś pogrzeb odbył się 04.07.2020 r. Dzień pogrzebu okazał się zbieżny z dniem, kiedy w Katedrze Lubelskiej dziękowaliśmy za 6 lat Projektu „Źródło” w naszej archidiecezji.

My jako małżonkowie, członkowie Domowego Kościoła, byliśmy w jednej z ekip ewangelizacyjnych. W maju 2017 r. nasza ekipa prowadziła rekolekcje ewangelizacyjne w Abramowie, w parafii M.B. Szkaplerznej, gdzie proboszczem był ks. Wojciech Szlachetka. Potrzeba serca dopomina się, aby wyrazić wdzięczność za dobro, za pragnienie ewangelizacji, za charyzmaty, jakimi obdarzył Bóg ks. Wojciecha, czego byliśmy świadkami.

ks. Wojciech Szlachetka

Ks. Wojciech dał się nam poznać jako proboszcz głęboko zainteresowany ewangelizacją swoich parafian. Poznaliśmy jakim był wspaniałym organizatorem, jednoczącym wszystkich parafian i różne stany. Choć Projekt „Źródło” tego nie wymagał, Ks. Wojciech zadbał o to, aby również dzieci miały swoją Mszę św., co jednocześnie było dla ekipy ewangelizacyjnej mobilizacją do odpowiedniego przygotowania tej Mszy św. Ponadto młodzież szkolna wraz z nauczycielami miała możliwość uczestniczenia w nauce rekolekcyjnej w szkole. Również narzeczeni byli zachęceni do przeżycia tych rekolekcji i rozszerzenia tym samym nauk przedmałżeńskich. Przykładem zatroskania o parafian w podeszłym wieku świadczyło to, że dodatkowo oprócz głoszenia rekolekcji w kościele parafialnym, odbywały się nauki rekolekcyjne w kaplicy odległej o kilka kilometrów od kościoła.

Podziwialiśmy Jego charyzmat ewangelizacji i zaangażowania w rekolekcje wszystkich parafian.

Jako członkowie ekipy ewangelizacyjnej z DK, mieliśmy również możliwość rozmów z ks. Wojciechem, głównie przy stole, na temat wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Odkryliśmy, ku naszemu zdziwieniu, że nasza córka, jako animatorka, uczestniczyła w oazie III stopnia w Rzymie, zorganizowanej przez ks. Wojciecha. Okazało się, że ks. Wojciech, jako moderator miał wkład w formowanie naszych dzieci, gdyż cała trójka naszych dzieci przeszła formację oazową. Bóg zapłać za ten wkład w kształtowanie osobowości chrześcijańskiej wśród młodzieży, gdyż to zaowocowało tym, że my jako rodzice wybraliśmy wspólnotę Domowego Kościoła RŚ-Ż.

Księże Wojciechu, niech Ci Bóg wynagrodzi za troskę o oazowiczów, za serdeczną gościnę w parafii naszej ekipy, jak określałeś „misjonarzy,” za życzliwość, skromność, a nade wszystko za humor, za pogodne usposobienie, wywołujące uśmiech, a jak twierdziła św. Urszula Ledóchowska ,”uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy” .

Księże Wojciechu, polecamy Cię Miłosiernemu Bogu we wdzięcznej modlitwie.

Maria i Wiesław Dworniccy