I czytanie: Dz 9, 26-31
Psalm: Ps 22
II czytanie: 1 J 3, 18-24
Ewangelia: J 15, 1-8

Najważniejsze przesłanie czytanego dziś Słowa Bożego zawarte jest w aklamacji. Jest to zachęta, aby trwać w jedności z Panem Bogiem i zapewnienie, że wtedy nasze życie będzie obfitowało w dobre owoce.

Tak jak winorośl, która trwa w winnym krzewie, o czym usłyszymy w Ewangelii. Przykład tego mamy w życiu św. Pawła, który całym sercem przylgnął do Jezusa. Prowadzony przez Ducha Świętego stał się apostołem narodów.

Znakiem zachowania Bożej nauki jest wiara w Jezusa Chrystusa i wzajemna miłość, jak poucza w liście św. Jan. Wtedy Bóg będzie doznawał chwały przez to, że spełni zanoszone do Niego prośby.

Wsłuchujmy się w dzisiejsze Słowo z wdzięcznością za miłość jaką Pan nas obdarza.

Opracowała:
Anna Kazańska – Diecezjalna Diakonia Modlitwy