Charyzmat liturgii, czyli: odkrycie źródła i szczytu życia Kościoła.
Dar zrozumienia i przyjęcia pełnej i autentycznej liturgii odnowionej przez Sobór Watykański II,
bazującej na odnowionej eklezjologii i teologii liturgii, ujmującej ją jako źródło i szczyt życia Kościoła
i jako epifanię i sakrament Kościoła – Wspólnoty,
jest kolejnym charyzmatem Ruchu,
którym może on służyć wspólnotom lokalnym.
Wspólnoty Ruchu przyczyniają się do budowania żywego Kościoła
w parafiach przez kształtowanie żywych zgromadzeń liturgicznych w oparciu o wierność wobec słowa Bożego i poprawnie odczytane znaki liturgiczne.”

ks. Franciszek Blachnicki, Dziesięć wielkich charyzmatów Ruchu, [w:] List z Boliwii

Mimo obostrzeń sanitarnych uczestnicy Szkoły Animatora zgromadzili się w Parafia pw. bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublinie. To już druga sesja w ty roku formacyjnym, a jej motywem przewodnim był VII drogowskaz Nowego Człowieka.

Młodzi pogłębiali swoją relacje z Chrystusem i odkrywali tajemnicę liturgii, a także poznawali aktualne wyzwania przed którymi stoi Kościół, bo każdy z nas czuje się Kościołem. To wszystko po to, by być świadomym i zaangażowanym animatorem. To wszystko po to, by przeżywać owocnie swoją wiarę i uczestnictwo w liturgii.

Tym razem SA ograniczyła się do spotkania w sobotę i kilku elementów realizowanych online. Na nowo zachwyciliśmy się Liturgią Eucharystyczną oraz Liturgią Godzin. Rytm tej sesji wyznaczały poszczególne elementy brewiarza. Centrum stanowiła Msza Święta.

Czas był także bogaty w ciekawe konferencje i dyskusje. Mieliśmy okazję posłuchać o liturgii sprzed Soboru Watykańskiego II, o tym jak znaczące zmiany przyniosła jej reforma i jak mocno wychodzi to naprzeciw człowieka i jego rozumienia przeżywanych elementów liturgii.

Po tej SA czujemy się zachęceni do dbałości o piękno liturgii, o nasze własne przygotowanie do niej, jak i wyraz zewnętrzny w zgromadzeniu.

Patrycja Ziarkiewicz