Kochana Wspólnoto!

Serdecznie dziękujemy za udział w sztafecie modlitewnej w naszej diecezji. W intencji o pokój społeczny, jedność, wzajemną miłość i ochronę życia oraz ustanie pandemii trwaliśmy na nieprzerwanej modlitwie w dzień i w nocy w dniach od 1 do 12 listopada 2020 roku. Dodatkowo 13 listopada włączyliśmy się w ogólnopolską inicjatywę Ruchu o tej samej formule.

14 rejonów zaangażowanych w sprawę – przez 12 dni, 288 godzin i 576 rozpoczynanych dyżurów, niejednokrotnie przez kilka osób jednocześnie (1301 zapisanych osób), wznosiliśmy wołanie do Pana przez wstawiennictwo Maryi, Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności. Razem jesteśmy ogromną siłą.Dziękujemy za budowanie wspólnoty i jedności miedzy nami w tym trudnym czasie.