Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno Moja.

Włączając się w działania modlitewne podejmowane przez Ruch Światło-Życie pragniemy zachęcić wszystkich członków Ruchu Światło Życie Archidiecezji Lubelskiej do włączenia się w modlitwę całego Ruchu. Nasza Archidiecezja jest szczególnie odpowiedzialna za dzień 13 listopada 2020 r., kiedy to jesteśmy zaproszeni do wzięcia udziału w modlitewnej sztafecie różańcowej.

Modlitwa Ruchu w diecezji

Jednocześnie po spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Jedności i Kręgu Diecezjalnego Domowego Kościoła naszej Archidiecezji  pragniemy podjąć i zachęcić do szczególnie intensywnej modlitwy Ruchu w naszej Archidiecezji w intencji o pokój społeczny, jedność, wzajemną miłość i ochronę życia oraz ustanie pandemii  – nieprzerwanej modlitwy w dzień i w nocy w dniach od 1 do 12 listopada 2020 roku.

Proponujemy, aby była to modlitwa różańcowa i modlitwa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego do Maryi Jutrzenki Wolności:

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani,
przy której my, Polacy zawsze byliśmy wolni.
Ty jesteś źródłem Światła i Życia dla nas – ponieważ jako pierwsza z ludzi
przyjęłaś Światłość Światła Jezusa i poszłaś za Nim,
oddając Mu w posłuszeństwie i miłości całe swoje życie, aż po krzyż.
Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie
ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyje jeszcze dla siebie,
opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą
w jedynym świetle, jakim jest Jezus, który wie kim jestem,
czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre. 
Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu
w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła,
dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało światło i wytrysnęło źródło życia. 
Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem,
abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen

O podjęcie modlitwy w konkretnych dniach prosimy poszczególne Rejony, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Bądźmy razem

Do modlitwy zaproszeni są wszyscy członkowie Ruchu Światło-Życie naszej Archidiecezji: dzieci, młodzież, dorośli, małżeństwa. Mogą się też w nią włączyć osoby, które nie formują się w Ruchu, ale pragną do naszej wspólnotowej modlitwy dołączyć.

Modlitwę w Rejonie (rozpoczynamy ją od północy) w dniu poprzedzającym, w godzinach wieczornych rozpocznie Eucharystia (proponowany czas Eucharystii między 19.00 a 21.00) połączona z czuwaniem.

W sytuacji, gdy w danym Rejonie pojawi się trudność zapewnienia ciągłości modlitwy (szczególnie w godzinach nocnych) o swoim wsparciu zapewnia Diecezjalna Diakonia Modlitwy – w razie potrzeby prosimy o kontakt z odpowiedzialnymi (tel. Ela i Tomek Bielawscy tel. 512 027 477).

Link do dokumentu, który mogą edytować (wpisywać się w dniu wyznaczonym dla rejonu na poszczególne godziny) wszystkie osoby, które go otrzymają. W dokumencie są zakładki (na dole), które dotyczą poszczególnych rejonów.

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
ks. Marek Sawicki

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej
Renata i Józef Nowakowie

Para diecezjalna Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej