Wy Żołnierze Niezłomni zwyciężyliście, to Wy obroniliście honor Polski”!

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Wywieśmy flagi biało-czerwone!

Bóg mi powierzył honor Polaków” – te słowa przypisuje się bohaterowi narodowemu ks. Józefowi Poniatowskiemu – urodzonemu dowódcy. Jego postać była wzorem dla wielu polskich osobistości wojskowych, z Józefem Piłsudskim na czele.

Odwagi i starajcie się, aby imię polskie miało mocny dźwięk! Możemy i winniśmy trzymać się hasła, że wszystko raczej utracić można prócz honoru„.

Spadkobiercami tych słów ks. Poniatowskiego byli Żołnierze Niezłomni. To im powierzył Bóg honor Polski, gdy walczyli z narzuconą władzą sowiecką w czasie najdłuższego powstania narodowego po II wojnie światowej. Żołnierze Wyklęci wypełnili powinność ratowania honoru i stali się rycerzami dobra w starciu ze złem. Żołnierze Niezłomni zwyciężyli po latach, ale zwyciężyli!

Na Waszej legendzie młode pokolenie Polaków buduje swój patriotyzm, a odrodzone Wojsko Polskie swój kodeks honorowy.

Oddajmy cześć tym, którzy byli wierni przysiędze żołnierskiej do końca!

Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Lubelskiej