Niech Chrystus Sługa będzie dla Was, drodzy Księża Moderatorzy,
wzorem pokory i oddania się w ręce Ojca.
Z całego serca życzymy, abyście pełnili Jego Wolę
i pokazywali nam Miłość Ojca, objawioną w Jezusie Chrystusie.

Wspieramy Was i otaczamy modlitwą!

Członkowie Oazy Dorosłych