Codzienne zjednoczenie kapłana z Chrystusem Sługą
[…] Przyjmij także dzisiaj mnie całego na służbę,
abym wstępował coraz doskonalej w Twoje ślady.
[…] Spraw, abym im służył z wielkodusznym poświęceniem jako samemu Tobie,
który w nich do mnie przychodzisz i abym był dla nich, świadomie i mądrze,
znakiem Twojej obecności i Twojej nieskończonej miłości pragnącej wyzwolenia.
ks. Wojciech Danielski

Drodzy Kapłani!

W Niedzielę Chrztu Pańskiego obchodzoną w Ruchu jako niedziela Chrystusa Sługi, patrzymy na Jego wzór i pamiętamy szczególnie o naszych Moderatorach.

W tym szczególnym dniu jako cała wspólnota Ruchu Światło-Życie chcemy zapewnić o naszej modlitewnej pamięci, a także o wdzięczności jaką mamy wobec Was. Pragniemy wyrazić płynące prosto z serca: Dobrze, że jesteś!
Dziękujemy za obecność na spotkaniach grup i kręgów, za świadectwo życia i modlitwy, za sprawowanie sakramentów we wspólnocie i wyjazdy na rekolekcje z posługą.

Życzymy, by postawa oddawania siebie Chrystusowi promieniowała na całe Wasze życie, by pomagała służyć innym z oddaniem oraz pasją i by nadawała sens wszelkiej aktywności i zaangażowaniu w sprawy Kościoła, tak aby nie brakowało Wam w codzienności radości, satysfakcji i wsparcia wspólnoty we wszystkich dziełach, zadaniach oraz posługach jakie pełnicie.

Jesteśmy z Wami, możecie na nas liczyć!

Członkowie Ruchu Światło-Życie