Drodzy Moderatorzy!

Niedziela Chrztu Pańskiego jest w Ruchu Światło-Życie obchodzona jako niedziela Chrystusa Sługi. Tego dnia jako Oazowicze patrzymy na Jego wzór, uczymy się co oznacza służyć prawdziwie, a szczególnie w pamiętajmy w modlitwie o naszych Moderatorach, w dniu ich patronalnego święta.

Nie sposób wyrazić wdzięczności za Waszą posługę w kręgach, grupach formacyjnych, na rekolekcjach i spotkaniach naszej wspólnoty. Za „bycie dla…”, za trwanie w wierności wybranemu powołaniu, za ducha modlitwy, służbę w Kościele i zwykłe towarzyszenie nam w codzienności.

Niech Chrystus Sługa będzie dla Was, drodzy Moderatorzy,
odniesieniem w podejmowanych zadaniach;
w posłudze wzorem pokory i całkowitego oddania siebie Jego woli,
a w waszej osobistej drodze wiary przykładem ścisłej relacji miłości z Ojcem.

Niech Chrystus nadaje sens wszelkim posługom i obdarza potrzebnymi do ich wypełniania łaskami.
Wspieramy Was i otaczamy modlitwą!

Członkowie Ruchu Światło-Życie