„Kto się nie boi, ten jest wolny…”
ks. Franciszek Blachnicki

W sobotę, 7 września 2019 roku, w Centrum Diecezjalnym Ruchu Światło-Życie w Lublinie przy ul. Skierki 12 odbyło się rozpoczęcie pracy formacyjnej Domowego Kościoła 2019/2020.

W spotkaniu uczestniczyli ks. Jerzy Krawczyk, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sawicki, moderator diecezjalny Domowego Kościoła, Monika Wiatrowska INMK, Bożena i Hubert Pietrasowie – para filialna, Renata i Józef Nowakowie – para diecezjalna, pary rejonowe, w tym rozpoczynający posługę Elżbieta i Marek Kukierowie (rejon p.w. św. Józefa), Ewa i Mariusz Sałamacha (rejon p.w. św. Maksymiliana I) i Agnieszka i Mariusz Kusyk (rejon p.w. św. Maksymiliana II).

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o moc, światło i prowadzenie w pełnieniu posługi dla Pana i małżonków formujących się w kręgach, w rejonach. Ważnym elementem spotkania była integracja, przedstawienie się, podzielenie drogą formacji w Domowym Kościele, podejmowanymi posługami.

Następnie ks. Marek Sawicki wygłosił konferencję wprowadzającą w rok pracy „Wolni i Wyzwalający”. Za listem kręgu centralnego Ks. Marek wskazywał, że temat i znak roku nawiązują do dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, rozpoczętego 40 lat temu przez czcigodnego sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Warto pytać siebie czym jest dla mnie wolność, dostrzegać współczesne zniewolenia, które zagrażają każdemu z nas, ale także zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Każde małżeństwo odpowiedzialne (od animatorów kręgu zaczynając) powinno kształtować w sobie postawę świadomego uczestnictwa w KWC („Zasady DK”, p. 32).

Ale też na każdym etapie formacji powinien nam przyświecać cel maksimum, tj. postawa diakonijna – odpowiedzialność za innych, posiadanie siebie w dawaniu siebie, miłość, której wyrazem jest ofiara. Chrystus pyta każdego z nas „Czy miłujesz mnie więcej?”. Czy jesteś gotowy wybrać większą wolność i podjąć ofiarę miłości? Módl się o to! Bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. Jeśli jesteś w dziele KWC – raduj się i daj świadectwo!

Przedstawienie nowych par odpowiedzialnych

Istotnym momentem spotkania było przedstawienie nowych par odpowiedzialnych. Są to Ania i Staszek Sowa (zapisy na rekolekcje DK), Asia i Marcin Lewczuk (diakonia wychowawcza), Hania i Tadeusz Zych (koordynacja kręgów pilotowanych), Basia i Rysiek Kosowie (materiały rekolekcyjne). W spotkaniu uczestniczyli także Kasia i Kazik Kraczoniowie (diakonia muzyczna), Janusz Mazur (diakonia liturgiczna), Magda i Jacek Orłowie (diakonia słowa). Małżonkowie dzielili się swoimi pomysłami, zachęcali do współpracy, wskazywali obszary, możliwości, potrzeby zaangażowania. Monika Wiatrowska INMK mówiła m.in. o domu i kaplicy na Sławinku (ul. ks. Wojciecha Danielskiego 11), gdzie w każdy wtorek o godz. 18.00 odprawiana jest Eucharystia w intencji Ruchu Światło-Życie, a w każdy czwartek o godz. 19.00 – nieszpory i adoracja Najświętszego Sakramentu. To miejsce otwarte dla nas wszystkich, do którego jesteśmy zaproszeni!

Centrum spotkania była Eucharystia sprawowana w kościele p.w. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, podczas której Słowo Boże skierował do posługujących we wspólnocie DK ks. Jerzy Krawczyk. Wskazywał, że żywotność naszego Ruchu bierze się z żywotności odpowiedzialnych, że powinniśmy zgłębiać naszą tożsamość, odczytywać znaki czasu by móc odpowiadać na nowe wyzwania. Na zakończenie Mszy świętej pary rejonowe otrzymały świece i błogosławieństwo ks. moderatora DK.

Ostatnią część spotkania było omówienie organizacji nowego roku formacyjnego.

Drodzy Małżonkowie Domowego Kościoła!

Chrystus chce z nas uczynić nowych ludzi, dać nam serce wielkie, zdolne do miłości ofiarnej, poprowadzić do ludzi potrzebujących naszego odważnego i konsekwentnego świadectwa. Dajmy Mu siebie, wołajmy o moc Ducha Świętego, idźmy z odwagą, aby doświadczyć smaku wolności, nieśmy wyzwolenie zagubionym braciom!

Życzymy błogosławionych owoców pracy osobistej, w małżeństwach, w rodzinach, w kręgach, w Ruchu, w Kościele, w ojczyźnie, w świecie naszej codzienności!

Niech wypraszają nam łaski patroni KWC Niepokalana Matka Kościoła, święty Stanisław, św. Maksymilian Kolbe!

Renata i Józef Nowakowie
Para Diecezjalna 

Krąg Diecezjalny 2019/2020