Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących (Ps 27)

W poniedziałek Wielkiego Tygodnia, 29 marca 2021 roku, odszedł do Pana śp. Adam Samborski, mąż Danusi, tata czterech córek. Małżonkowie cieszyli się łaską sakramentu małżeństwa od 38 lat, a od 37 lat formowali się w Domowym Kościele, w Rejonie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego II, w parafii Świętej Rodziny.

Adam i Danusia wielokrotnie pełnili posługę pary animatorskiej kręgu, a także posługę pary łącznikowej. Adam posługiwał w Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie; był również nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej.

Pogrzeb naszego Brata w Chrystusie odbędzie się w środę, 31 marca 2021 roku, o godz. 10.30 w kościele Świętej Rodziny. Modlitwa różańcowa w intencji Zmarłego rozpocznie się o godz. 10.00. Po Mszy Świętej nastąpi złożenie ciała Zmarłego do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Otoczmy modlitwą śp. Adama prosząc dla niego o Boże miłosierdzie, a także Danusię z Rodziną w trudnym dla nich czasie.   

ks. Jerzy Krawczyk
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
ks. Marek Sawicki
Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej
Renata i Józef Nowakowie
Para diecezjalna Domowego Kościoła Archidiecezji Lubelskiej