W dniu 30 października 2023 roku odeszła do Pana śp. Anna Lipińska długoletni członek Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z kręgu przy parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Była wierna Bogu i uczynna dla bliźnich. Będzie nam Jej brakowało.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 6 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej w Lublinie.

Prosimy o modlitwę.

śp. Anna Lipińska

Elżbieta i Stefan Laskowscy
Animatorzy kręgu z Rejonu ks.Franciszka Blachnickiego
przy parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie